Föremål

medalj För nit o redlighet

Åtsida: Gustav V, halsbild, profil vänster, omskrift: "GUSTAF.V.SVERIGES.GÖT.O.VEND.KONUNG", signatur vid avsnittet: "A.LINDBERG". Frånsida: lagerkrans, text: "TILL // VAKTMÄSTAREN // J.E.JANSSON", däromkring pärlstavsring och därutanför omskrift: "FÖR.NIT.OCH.REDLIGHET.I.RIKETS.TJÄNST". Medaljen krönt av kunglig krona, från kronan utgår två rankor, mellan vilkas spetsar går en bygel, på vilken bandet är fäst. Bandet har nr 30333.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Medalj
Kategori Medaljer
Material
  • Silver
  • Sidenmoaré
Storlek
  • Vikt 23 g (med band)
  • Tjocklek 2 mm
  • Diameter 42 mm
  • Höjd 48 mm
Antal 1
Datering 1924

1924 (?)

Tidigare ägare Jansson, Johan Erik
Avbildad Gustaf V av Sverige
Inskription
  • Dekor: Gustav V halsbild profil v.
  • Dekor: lagerkrans
  • Dekor: krona, kunglig
Fysiska egenskaper Färg: Blå
Föremålsnummer 608_LRK
Andra nummer Nr 1867: 51:3
Relaterat föremål