Föremål

medalj För nit o redlighet

Åtsida: Gustav V, halsbild, profil vänster, omskrift: "GUSTAF.V.SVERIGES.GÖT.O.VEND.KONUNG", signatur vid avsnittet: "A.LINDBERG". Frånsida: lagerkrans, text: "TILL // VAKTMÄSTAREN // J.E.JANSSON", däromkring pärlstavsring och därutanför omskrift: "FÖR.NIT.OCH.REDLIGHET.I.RIKETS.TJÄNST". Medaljen krönt av kunglig krona, från kronan utgår två rankor, mellan vilkas spetsar går en bygel, på vilken bandet är fäst. Bandet har nr 30333.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Medalj
Kategori Medaljer
Material Silver, Sidenmoaré
Storlek Vikt 23 g (med band)
Antal 1
Datering 1924 (1924 (?))
Tidigare ägare Ägare: Jansson, Johan Erik
Avbildad Gustaf V av Sverige
Inskription Dekor: Gustav V halsbild profil v., Dekor: lagerkrans, Dekor: krona, kunglig
Fysiska egenskaper Färg: Blå
Föremålsnummer 608_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:3