Föremål

medalj För nit o redlighet

Åtsida: Gustav V, halsbild, profil vänster, omskrift: "GUSTAF.V.SVERIGES.GÖT.O.VEND.KONUNG", signatur vid avsnittet: "A.LINDBERG". Frånsida: lagerkrans, text: "TILL // VAKTMÄSTAREN // J.E.JANSSON", däromkring pärlstavsring och därutanför omskrift: "FÖR.NIT.OCH.REDLIGHET.I.RIKETS.TJÄNST". Medaljen krönt av kunglig krona, från kronan utgår två rankor, mellan vilkas spetsar går en bygel, på vilken bandet är fäst. Bandet har nr 30333.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Medalj
Kategori
Medaljer
Material
  • Silver
  • Sidenmoaré
Storlek
  • Vikt 23 g (med band)
  • Tjocklek 2 mm
  • Diameter 42 mm
  • Höjd 48 mm
Antal
1
Datering
1924

1924 (?)

Tidigare ägare
Avbildad
Inskription
  • Dekor: Gustav V halsbild profil v.
  • Dekor: lagerkrans
  • Dekor: krona, kunglig
Fysiska egenskaper
Färg: Blå
Föremålsnummer
608_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 51:3
Relaterat föremål