Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Askfat

Runt, lågt, skåligt, med två handtag samt på tre fötter. Dekor: Relief. På fatets insida en gosse och en hund; den förre till vänster, sittande på en gren med blad och klängen samt vänd åt höger, i pälsbrämad låg skärmmössa, tröja med uppkavlade ärmar samt knäbyxor, över högra axeln och snett över bröstet ett smalt band, vari till synes hängande på ryggen en pilbössa (armborst) med endast bågen synlig, högra handen stödd mot höften, hållande ett otydligt föremål, vänstra armen utsträckt, handen hållande i halsbandet på hunden, som är vänd framåt med huvudet åt höger. Det hela till synes liggande på ett musselliknande blad med runduddad kant och svagt inböjda uddar; från bladet utgående två motstående rokokoornament, böjda över fatets kant och utskjutande från denna. Fötter låga, koniska. Tillhört inventarierna på firman Wilh. H. Kempes (innehavare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, inrymt i Blasieholmstorg 11, 1884 - 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896 - 1909; sedermera på Walther von Hallwyls privata kontor 1909 - 1921 samt slutligen på Wilhelmina von Hallwyls, f. Kempe, kontor där från sistnämnda år t. o. m. 1930.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Askfat
Kategori
  • Övriga rökdon
  • 02. II Kontorets inventarier
Material Järn
Storlek
  • Höjd 2.4 cm
  • Diameter 10.3 cm
  • Bredd 12 cm (med ornament)
  • Längd 18 cm (med handtag)
Teknik
  • Gjutet
  • vitkokat
  • Dekor
Inskription Signatur/Påskrift: På undersidans mitt i relief stämpel
Föremålsnummer II:IV:B.c.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1935
Titel
ASKFAT.
Text
Af järn. Gjutet och hvitkokadt. Rundt, lågt, skåligt, med två handtag samt å tre fötter. Dekor: Relief. Å fatets insida en gosse och en hund; den förre till vänster, sittande på en gren med blad och klängen samt vänd åt höger, i pälsbrämad låg skärmmössa, tröja med uppkaflade ärmar samt knäbyxor, öfver högra axeln och snedt öfver bröstet ett smalt band, hvari till synes hängande på ryggen en pilbössa (armborst) med endast bågen synlig, högra handen stödd mot höften, hållande ett otydligt föremål, vänstra armen utsträckt, handen hållande i halsbandet på hunden, som är vänd framåt med hufvudet åt höger. Det hela till synes liggande på ett musselliknande blad med runduddad kant och svagt inböjda uddar; från bladet utgående två motstående rokokoornament, böjda öfver fatets kant och utskjutande från denna. Fötter låga, koniska. Å undersidans midt i relief stämpel: 1^1 Höjd: 2.4 cm.; diameter: 10.3 cm.; längd, med handtag: 18 cm.; bredd, med ornament: 12 cm. Tillhört inventarierna å firman Wilh. H. Kempes (innehafvare Walther von Hall-wyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, inrymdt i Blasieholmstorg 11, 1884— 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896—1909; sedermera å Walther von Hallwyls privata kontor 1909—1921 samt slutligen å Wilhelmina von Hall-v wyls, f. Kempe, kontor där från sistnämnda år t. o. m. 1930.