Upphov: Engström, Ebba, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

brösta Certamen equestre

Brösta av brunt utskuret läder klädd med röd sammet. I vardera ända en slejf med spännhål. Bröstan har en antikiserande dekor av plattor av förgylld mässing fästade med små nitar. Runtom löper ett band av blad, rundlar och voluter. Mitt fram ett stort skrämmande, lejonlikt fantasiväsen, kantat av två stora voluter. På sidorna två plåtar med stiliserat vegetativt mönster. Två stora rundlar omgivna av en lagerkrans och med en åttbladig blomma mitt på.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning brösta
Kategori Övrig hästutrustning
Material
 • Läder
 • Sammet
 • Mässing
Storlek
 • Längd 950 mm
 • Bredd 185 mm
 • Vikt 1300 g
Teknik Förgyllning
Antal 1
Datering 1672

1672-12

Tillverkare Jüterbock, Simon (Tillverkare)
Tidigare ägare Karl XI av Sverige
Fysiska egenskaper
 • Färg: brun
 • Färg: Röd
 • Färg: Guld
Föremålsnummer 26154_LRK
Andra nummer Nr 1867: 2934:d
Litteratur
 • Karl XI:s karusell. En manifestation med europeiska rötter och influenser- transformerad till stormaktstidens Sverige., Rangström, 1995, avb. på sida: 48, 51
 • Kunglig prakt i Livrustkammaren, Dahlberg, 1995 (Dahlberg, AnneMarie)
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1997
 • Utställningskatalog, Riddarlek och tornerspel, katalog: 234
 • Riddarlek och Tornerspel. Sverige - Europa., 1992, avb. på sida: 202, 205; katalog: 234
Historisk händelse Karl XI:s karusell
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Carl XI:s hästrustning, begagnad vid karusell, klädd med karmosinrödt sammet, med påfästade messingsplåtar .... Tid. inv. nr.: 2934 Nr. i föreg. inv.: 854
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 st Sluten Spärr Sadel af Ljusrödt sammet brodderad med guld och förgylta beslag med knapp af förgyld messing Tid. inv. nr.: 76 Sida: 13 Nr. i föreg. inv.: 87 Sida i föreg.inv.: 219 Anmärkning: [oidentifierat] ????
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
Konung Carl XI:s häst af papp på fotställning af träd med en vid 1672 års carousell nyttjad tornersadel under nr 76 af carmoiseirödt sammet, sätet med guldlister och snören scharnerade, kåporne och karmarne med messingsplåtar, på huardera en förgl.messingsknapp. 1Hufvudställe med rödt sammet ufuerdraget öfuerallt med förgl. messingsbslag, samt ofuanpå 3pipor af messing till plymagerne 1 Handtygel med do do öfuerdraget och beslaget med förgl. messing med guldtoffs och hualknut; 1 Förbögel af do sammet med förgl. och drifuet messingsarbete; 1 Ryggstycke eller utskuret Eschabraque af Carmoisiesammet med örgl. messingspucklor, plåtar och åtskilligt arbete, samt söljor och tampar; 2 Sammetsfotband med förgl. messing; 1 par stegläder på den ena sidan öfuerdragen med en guldgalon och den andra med rödt läder med hualnut och guld och silfuersnören. 2 Halsremmar utan guldgaloner, derpå sittande Karlfigur med bröst- och ryggharnesk af förgl. messing, svärd med förgl. messingsfäste, sköld, Romerskt Escharp af sämsk med förgl. messingsornamenter, vapenkjortel af rödt sammet med bred guld och silfuerspets nedanomkring och broderade skinnkängor samt casquette eller hjelm af förgl. messing under no. 514. Tid. inv. nr.: 854 Sida: 55 Nr. i föreg. inv.: 854
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Titel
Högst Salig Konung Carl XItes Glorwördigst i Åminnelse - Sadlar
Text
Twå stycken Tornere Sadlar af Cramoisie rödt Sammet, Säterne med Guld Lister och Guld Snåren Schamererade; Kåporne och Bommarne allt öfwer beslagne med drifne och förgylte Mässings plåtar och på hvartdera en förgyld Sadelknapp af Mässing, hvars tillbehör består af följande stycken, Neml.n: 854 - Två stycken Hufvudställen med rödt Sammet öfwerdragne, öfwer allt med förgylt Mässings Beslag utzirade samt ofvanpå Hufwudställene in alles 3 stycken Pipor af Mässing till Plumagerne. 230 - Tvänne stycken Enhörnings Horn af Förgylt Mässing, häftade uppå förgylte Mässingsplåtar, med röda Sammets kanter och rödt Läder underfodrade. 955 - Nedan under bemälte Horn, äro Tvänne stycken stora skurne Topase-Stenar infattade uti emailelrade Guld Rosor, hvilka Horn jemte Stenarne komma att sitta för Stjernan af Hästarne (tillskrivet på h sida - Den Ena Topasen flyttad till Kgl. Slottet År 1823) /: En Topas feltes vid Inventeringen År 1803, som af Grefve Munck blifvit uttagen utan att Qvitto blifvit tagit:/ Twänne stycken Hand TYglar med rödt Sammet öfwerdragne och helt öfwerbeslagne med förgylte Mässings Spänger, hvardera bundne med en Hvalknut och en Guldtrods Toffs i ändan. Tvänne stycken Förböglar, af rödt Sammet med drifvit och förgylt Mässings Arbete beslagne. 854 - Två stycken Ryggstycken eller utskurne Eschabraquer af Cramoisie Sammet med förgylte Mässigs Pucklor, Plåtar, Spänger och åtskilligt drifwit Arbete, samt Söljor och Tampar beslagne. Fyra Sammets Fot-band med förgylte Mässigns beslag. Två par StegLäder på den ena sidadn bedragne med en GuldGalon och på den andra med rödt Läder, samt på hvartdera en Hvalknut af Guld ochSilfver Snören. Två par Hölster remmar med GuldGalon öfwerdragne. Ofvanbemälte Tvänne stycken Sadlar äro Anno 1672 gjorde och vid Carousellen eller Ringränningen brukade. Rubrik: Sadlar och Ridetyg fordna Konungars Tid. inv. nr.: 76 Sida: 13 Nr. i föreg. inv.: 87 Sida i föreg.inv.: 219 Anmärkning: [oidentifierat] samma text för nr 1821:77