Foto: Bergensten, Jenny, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Vinfat

VINFAT (tomfat, Bordeaux-barr) Av ek. Bukigt, med bottnarna insatta i stavarna medelst en i stavarna inskuren s. k. krösning, på vardera bottnen en tvärgående bred regel, fäst vid vardera änden med fyra fyrsidiga pinnar. Band dels av järn, dels av trä, de förstnämnda sex stycken, hopsatta varje med två nitar, de sistnämnda två stycken, av hassel, hopsatta medelst en lindning av smala rottingskenor samt anbragta vid ena änden. På fatets ena botten i svart, ovanför regeln: STOCKHOLM, på regeln: J D G C, till höger: 264; nedtill på regeln otydligt skrivet: E 747. 22, längst till höger: 14; nedanför regeln två gula lacksigill med en druvklase inom en pärlrand, till höger om dessa ett igenkorkat kranhål; på buken ett sprund, fyllt med en träpropp jämte en flerdubbel tvåskaftad linnelapp som mellanlägg. På motsatta botten ingen skrift. Höjd: 93 cm.; Omkrets: 211 cm. Inköpt av Wilhelmina von Hallwyl den 5 November 1929, hos Aktiebolaget J. D. Grönstedt & Co., Stockholm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Vinfat
Kategori
  • Övriga köksredskap
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Ek
Storlek
  • Höjd 93 cm
  • Omkrets 211 cm
Tidigare ägare Grönstedt, J D
Föremålsnummer III:VII:B.a.03._HWY