Föremål

I.N.D. Exercitium academicum, quo qvæstio theologica, utrum theologia sit mere theoretica, an mere practica ... XIX. Nov. Anni MDCCLXIII ... Upsaliæ

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1763 (1763 (tryckår))
Tillverkningsplats Uppsala
Tillverkare Wallerius, Nils (Författare), Åhrman, Samuel (Medförfattare)
Föremålsnummer 108561_SKOBOK