Föremål

Certepartier, Cirkulär, Koncept

1883:6 C - Certepartier: "Adam" Diverse Fullgjorda tackjärn Fullgjorda trävaru Malm och kalksten - Cirkulär - Koncept

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1883
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.89._HWY