Föremål

Hjullåsräffla, Thyringen? cirka 1645

Åttkantig tornpipa av stål, 8 räfflor. Från trumf till kammare sextonkantig. Förtjockad mynning med hjälp av åtta pålödda stålkanter - kopparlod. Den så uppkomna trumfen har tornpipsdekor. På kammaren stämplat "GG" (Stöckel nr 2600, Thyringen? c. 1645). Ståndsikte av stål med en klaff. Stolpkorn av mässing. Siktränna. På pipans undersida stämpel med 2 ggr "IE" ställda över varandra. Två piphäften av stål. Hjulås. Blånerat låsbleck av tysk typ - bakåt avsmalnande genom två fall . Hjulet fastskruvat med ring kl.9 och kl.3. Bakåtböjd krutskärm. Hane med lös överkäke, fingergrepp omböjt till ring. Hankroppen omvänt c-formig. Hanfjäderstudeln med trepass-formad genombrytning. Vertikalhjulstudel. Hel stock av brunt trä. Tysk kolvtyp. Bakplåt av mörkt horn, stödkula av stål. På anslaget inlagt vildsvin i mörkt horn. Två låsskruvar med runda hornbrickor. Pipstift av stål. Näsband och rörka av stål. Varbygel med 3 fingerlägen. Avtryckare med snälltryck, snällaren svagt s-formig. Tillbehör: Laddstock med doppsko av stål. Krutmått av stål. Krats. Märkt: 637 ovanför låsblecket, stanstyp 5376.18 på anslaget med stora bläcksiffror. 2 på anslaget med blyerts. Enligt 1648 års Wismarinventarium: "Reefflat Stoodzssar /1/ N: 18". 1710 års inventarium p. 16, rum II: "97-637-1 kort Studzare på pijpan GG och fylt på begge ändar som Holsteinske Hackar 1 wildswin på anslaget af Horn rijtat elr. stuckit Forma till -8-"

Storlek
  • 135
  • 19.1
  • 980
  • 665
Antal 1
Datering 1645

1645 cirka

Föremålsnummer 5796_SKO