Foto: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

slagsnapplåslodbössa, hälspännare

Åttsidig pipa av stål med åtta räfflor, spricka i godset, pipans kanter rundade. Rektangulärt, i vinkel böjt svansskruvblad med avskurna hörn. Framtill en lång mässingsinläggning. På kammarens h.sida sitter en cylindrisk kagge med plunderskruv med stort, ovalt, platt huvud. Mellan snäckan och pipan en bricka. Riktmedel: Inlaxat ståndsikte av stål, bredare än pipans ovansida, grund skåra. Fastlött stolpkorn av mässing. Fästning: Två inlaxade häften. Pipan fäst med krysskruv underifrån samt ett trådformigt pipstift av stål. Slagsnapplås, hälspännare med plant, flintlåsliknande låsbleck, rundat framtill, spetsigt baktill. S-formig, åttsidig hane med tumgrepp och långt utdragen hanfot. Utvändig slagfjäder, uppböjd bakom hanen. Studeln bandformig, svängd med baktill en fastsmidd skruv för fäste i låsblecket. Fästning: En låsskruv. Bred, rak avtryckaren, fäst i stocken med ett trästift. Helstock av ljust trä med sluten laddstocksränna. Den runda kolvhalsen nedåtböjd och förlängd-markerad till tån. Kolvryggens ovansida rak, sänkning 50 mm. Kolvlåda med plant lock, inskuret tumgrepp och låsfjäder. Djup urtagning för det nuvarande låsblecket. Framtill en grundare urtagning för ett äldre lås. Under svansskruvbladet ett fastlimmat trästycke. I laddstocksrännan ett sågat, längsgående dräneringshål och med två långsmala hål upp till piprännan. Bandformig varbygel av mässing. Krysskruven går igenom den främre armen, genom vilken fyra hål borrats, bakre armen med två hål, avslutad med blad, två fästspikar. I stockens undersida är bokstäverna K I I inristade ochpå sidan: "1 kron 50 ör" och " 2 kron". På kolvryggen är ett otydligt namn skrivet med bläck: "IB-e".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning slagsnapplåslodbössa
Kategori Bössor
Material Stål, Mässing, Trä
Storlek Längd 890 mm (pipa)
Teknik Inläggning
Antal 1
Datering 1800-01-01 – 1899-12-31, 1800 – 1899 (1800-tal)
Tidigare ägare Säljare: Ekengren, A
Inskription Signatur/Påskrift: I B-e, Signatur/Påskrift: K I I, Signatur/Påskrift: K I I, Signatur/Påskrift: I B-e
Föremålsnummer 13014_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 22:4