Föremål

Rapporter, Statistik

Affärshandlingar Supplement (Diverse) vol. 11: R - Rapporter från. Ljusne Brädgård (statistik) Försågat timmer I : 1854 - 1903 (fortsätter i vol. 10)

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Supplement, Diverse
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1854 – 1903

1854-1903

Föremålsnummer LXIV:II:A.b.11._HWY