Föremål

Certepartier, Cirkulär, Konossement, Kontrakt

1896:6 C - Certepartier: Diverse Fullgjorda järn Trä - Cirkulär - Konossement: Avgående Ankommande Malm, kalksten och tackjärn - Kontrakt: Järn Trävaru

Museum Hallwylska museet
Datering 1896
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.212._HWY