Föremål

Höytrengende aeris forsuar, imod den publiceerde U=sandferdig Kiöbenhaffns beretning, anlangende Dinae oc Walters Sag, som ved Uordentlig prozes samme stetz bleff udfört anno 1651... Prented anno 1652.

Textilband av rött siden. Pärmfyllnad: papp. Guldsnitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1652, 1600 (1652; 1600 (bandets tillverkning); 1652 (tryckår))
Tillverkningsplats Köpenhamn
Tillverkare Ulfeldt, Corfitz (Författare)
Föremålsnummer 108382_SKOBOK