Föremål

Brev inkommande, Certepartier

1870:4 B - Brev inkommande: T-Ö Westerberg - Certepartier

Museum Hallwylska museet
Datering 1870
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.04._HWY