Föremål

Gudz trofasthet och barmhertighet emot sina tiänare, och tienarenars ödmiukhet emot theras Gud, förklarad uti en christelig lijk-predikan när ... Herr Erich Lindschöld, grefwe til Stafsund ... blef beledsagat till sitt hwilorum uti Ridderholms kyrckian i Stockholm den 19. octobris, anno 1690. Af Samuel Wiræus, ep: Wex: Stockholm tryckt uti kongl. boktryckerijet, hoos sahl. Wankifs enckia.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av getskinn. Pärmfyllnad: papp.

Föremålsbenämning Likpredikan
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1690, 1700 (1690; 1700 (bandets tillverkning); 1690 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Wirænius, Samuel (Författare), Lindschöld, Erik (Medförfattare), Wankijfs änka (Tryckare)
Föremålsnummer 109104_SKOBOK