Föremål

Kontrakt, Kopior, Fakturor, Räkningar, Rapporter

1891:7 C-R - Kontrakt: Järn Trä - Kopior av: Järnfakturor Papprfakturor Träfakturor - Försäljningsräkning - Rapporter från: Alstermo

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1891
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.165._HWY