Föremål

Tabulae chronologicae a prima rerum origine ad C. Julii Caesaris Monarchiam Helmaestadi, typis & sumtibus Henningi Mulleri. (2:a titelbladet:) Tabulae...ad nato Christo ad annum MDC

Band av marmorerat papper. Makulatur om pärmfyllnad.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1652
Tillverkningsplats Helmstedt
Föremålsnummer 110139_SKOBOK