Föremål

Rapporter, Revisionsberättelser, Skeppningsdokument

1882:9 R-S - Rapporter från: Voxna - Revisionsberättelser - Skeppningsdokument

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Affärshandlingar
Kategori
64. LXIV Arkiv
Datering
1882
Föremålsnummer
LXIV:II:A.a.83._HWY