Föremål

Rapporter, Revisionsberättelser, Skeppningsdokument

1882:9 R-S - Rapporter från: Voxna - Revisionsberättelser - Skeppningsdokument

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1882
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.83._HWY