Föremål

...Jerusalem verwoest. Treurspiel. Ziet uw Huis Wordt u woest gelaten. t'Amsterdam, ter Druckerye van Kornelis de Bruyn, Boeckdrucker... MDCLXI.

Pergamentband. Pärmfyllnad: papp. Blått snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1661, 1600 (1661; 1600 (bandets tillverkning); 1661 (tryckår))
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Vondel, Joost van den (Författare)
Föremålsnummer 109242_SKOBOK