Föremål

Föremål

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Föremål
Kategori
Övrigt
Material
Järn
Storlek
Vikt 1 g
Antal fragment
10
Datering
500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod
Järnålder
Föremålsnummer
31114_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 67
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1976
Fyndplats
Arkeologisk kontext