Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Herr und Frau von Giese.

Fyra visitkort från Herr und Frau von Giese. Första kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1919.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1919

1916 - 1919

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.312._HWY