Föremål

Rapporter

1900:6 R -Rapporter från: Norr Ljusne Jernverk Söder Ljusne Jernverk

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1900
Tillverkningsplats Ljusne
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.249._HWY