Föremål

Vale styrestadense, eller valedictions ordh vthi Styrestad prästegård, wijdh Norköping belägen, då ... Dn. Johannes Rungius, kyrckio-herde ... til sin förordnade hwilokammar ... den 28 maij anno 1674, medh christelig behörig heeder bestadgades: talade aff O. L. Bodino ... Tryckt i Stockholm hoos Hans Georg Eberdt, åhr 1674.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av fårskinn. Pärmfyllnad: papp.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Likpredikan
Kategori Böcker
Datering
  • 1700
  • 1674

1674 (tryckår); 1700 (bandets tillverkning)

Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare
Tidigare ägare Bielke, Carl Gustaf
Föremålsnummer 96049_SKOBOK
Historisk person Rungius, Johannes (Omnämnd, avliden)
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium