Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Gerda Höglund.

Tretton visitkort från Gerda Höglund. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 01.10.1919. Åttonde kortet daterat 1921. Nionde kortet daterat 1923, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1924, vikt i övre högra hörnet. Elfte kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet. Tolfte kortet daterat 1926, vikt i övre högra hörnet. Trettonde kortet daterat 1929, vikt i övre högra hörnet

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1929

1916 - 1929

Tidigare ägare Höglund, Gerda
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.428._HWY