Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Brita Kers och Anna Olsson.

Två visitkort från Brita Kers och Anna Olsson. Första kortet daterat 1924. Handskrift "Våra vördsamma lyckönskningar på födelsedagen. Från Brita och Anna.". Andra kortet daterat 1929. Handskrift "Vördsama lyckönskningar på 85 årsdagen. Brita och Anna".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1924 – 1929

1924 - 1929

Tidigare ägare
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.469._HWY