Foto: Schmidt, Göran, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Värja med sabelfäste

Fäste av typ som ett sabelfäste, av stål, utan ornering. Knapp i form av en tämligen smal cylindrisk, 16 mm hög hylsa. Handbygel och parerstänger av plåt, utformade i samma stycke, handbygelns överdel fäst mellan knapp och kavel, nederdelen tvärt inåtböjd och övergående i främre parerstången, denna med ett trepassformigt hål. Kavel något spolformigt, tätt lindad med tämligen tjockt segelgarn. Klinga rak, med rektangulärt tvärsnitt (nästan platt). Ytteränden formad som en tvärställd knapp, avsedd som underlag till en stoppad stötknopp. Basen utsida med instämplat tillverkarmärke: " I W D ".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Sablar
Material Stål, Segelgarn
Storlek Längd 900 mm (klinga), Bredd 15 mm (klinga)
Antal 1
Datering 1840 – 1860, 1840-01-01 – 1860-01-01 (1800-talets mitt)
Tillverkningsplats Tyskland
Föremålsnummer 11414_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 2288