Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherrinnan Olga Marks von Würtemberg, f. Kotzian.

Ett visitkort från Friherrinnan Olga Marks von Würtemberg, f. Kotzian, daterat 09.12.1925. Handskrift "....".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1925
Tidigare ägare Ägare: Marks von Würtemberg, f. Kotzian, Olga
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.585._HWY