Upphov: Skoklosters slott, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåspistol

Rund slätborrad pipa av stål. På kammaren finns en stämpel, krönt samt upptill med femuddig stjärna. Pipans undersida har en smedsstämpel: "CMI.I" (Stöckel nr 2262, Holland ca 1660). Två piphäften med pipstift. Hjullås. Kullrigt låsbleck, utsvängt för hjulet. Hjulet fasthållet med krampa kl. 6. På hjulet finns inslaget en liten, rund ring. Låg, rundad krutskärm. Hane med lös underkäke. Vertikalhjulstudel. Hel stock av trä (möjligen bok). Utsvängd för hjulet. Spetsoval kolvkappa av ädelträ, fasthållen med en smal stålring. Tre låsskruvar, de båda främre med blomformiga hornbrickor. Näsband av stål och en rörka av koppar. Varbygel av stål, framtill omböjd. Fjäderbelastad avtryckare. Tillbehör: Laddstock av trä. Svavelkis i blymantel. Märkt: 86 bakom låsblecket, stanstyp 5376.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Hjullåspistol
Kategori Pistoler
Material
  • Trä
  • Stål
  • Horn och Ben
  • Koppar
Storlek
  • Höjd 110 mm
  • kaliber 13.6 mm
  • Längd 695 mm
  • Längd 495 mm (Pipan)
  • Vikt 1 kg
Antal 1
Datering 1655 – 1665

1660 cirka

Tillverkningsplats Holland
Tidigare ägare
Föremålsnummer 6348_SKO
Litteratur Hjullåse med "spaendt"-maerke, Hoff, 1976