Föremål

Brev inkommande

1876:1 B - Brev inkommande: A-G Bergdahl. Voxna

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1876
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.33._HWY