Föremål

Illustrierte Zeitung

1843-1848: Halvfranskt band. Pärm av papp, överklädd med "stenmarmor" i rödgrått, grönt och brunt. Dekor i gultryck. 1849-1856: Band halvt i skinn. Pärm av papp, överklädd med "fantasimarmor" i gråsvart med ljusröd och blå marmorering. Rygg och hörn av mörkbrunt fårskinn. 1856: Band halvt av tyg. Pärm av papp, överklädd med "Fransk antikmarmor" i brunt rött och svat.. Rygg och hörn av gul "vellum" Dekor i gultryck.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Litteratur
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1843 – 1857

1843-1857

Tillverkningsplats
Tillverkare Weber, Johann Jakob (Författare)
Föremålsnummer LXIII:K.B.06._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1955
Titel
Illustrirte Zeitung.
Text
Wöchentliche Nachrichten über alle Ereignisse, Zustände und Persönlichkeiten der Gegenwart, über Tagesgeschichte, öffentliches und gesellschaftliches Leben (Band 7—18: Handel, Gewerbe und Landwirtschaft; Band 19—23: Handel, Gewerbe und Industrie), Wissenschaft und Kunst, Musik, Theater und Moden. Mit vielen in den Text gedruckten Abbildungen [i trä-snitt]. Unter Verantwortlichkeit der Verlagshandlung (Johann Jakob Weber). Band 1—29 (1843—1857). Nummer: 1—756. Supplement tili Nr. 61. Die Pariser Ausstellung 1844. Leipzig, Verlag der Expedition der Illustrirten Zeitung, J. J. Weber. Band 1 och 3: Leipzig, Druck von F. A. Brockhaus. Band 2, 4—29: Leipzig, Druck von B. G. Teubner. Hvarje band omkring 420 sid. Hvarje nummer 16 sid. Supplement: 28 sid. 29 vol. 4:0. 1843—1848. Band (halffranskt). Pärm af papp, öfver-klädd med »stenmarmor» i rödgrått, grönt och brunt. Rygg och höm af brunt kalf-skinn. Dekor i guldtryck. Ryggen uppdelad i sex fält genom breda, platta falska bind, å hvilka två liggande ovala fält, det ena i det andra. Andra och fjärde fältet titelfält med två linjer upptill och nedtill. De öfriga fälten med två linjeramar, den yttre bredast. Upptill å ryggen en bård af romber och fyrpass, nedtill en bård af fyrpass mellan våglinjer med tresidiga ornament i vågtopparna. Kapitälband i olika färger. Snitt marmorerad i blått, svart och något rödt mot gulgrå botten. Försättsblad af hvitt handgjordt papper med vattenstämpel: L. B. B. Ryggtitel i guldtryck: illustrirte zeitung samt xesp. årtals- och månadsbeteckning. 1849—1856. Band (halft skinn-). Pärm af papp, öfver-klädd med »fantasimarmor» i gråsvart med ljusröd (och blå) marmorering. Rygg och höm af mörkbrunt fårskinn. Dekor i guld och blindtryck. Ryggen uppdelad i tre fält genom tvärband i guld af romber och fyrpass mellan linjer och uddbårder. Andra fältet titelfält. Upptill å ryggen en smal guldbård af trekanter och cirklar, omgifven af linjer och uddbårder. Nedtill å ryggen en guldbård af fyrpass mellan våglinjer med tresidiga ornament i vågtopparna. Öfver bården en smal bård af trekanter och cirklar, nederst en uddbård. Brun kritsnitt i vol. 1849—1851, grön kritsnitt i vol. 1852—1856. Försättsblad af hvitt papper. Ryggtitel i guldtryck; illustrirte zeitung samt resp. månads- och årtalsbeteckning. 1857Band (halft tyg-). Pärm af papp, öfver-klädd med »fransk antikmarmor» i brunt, rödt och svart. Rygg och höm af gul »vel-lum». Dekor i guldtryck. Ryggen uppdelad i fem fält genom tvärband af en linje. Andra och fjärde fältet titelfält. Snitt marmorerad i blått och rödt, s. k. rullsnitt. Försättsblad af grönt »marmorellapapper». Ryggtitel i guldtryck på svart titelskinn (i andra fältet): illustrirte zeitung samt resp. årtals- och bandbeteckning. Nedtill å frampärmens insida: g. hedberg k. hofBOKBINDARE, STOCKHOLM.