Föremål

Illustrierte Zeitung

1843-1848: Halvfranskt band. Pärm av papp, överklädd med "stenmarmor" i rödgrått, grönt och brunt. Dekor i gultryck. 1849-1856: Band halvt i skinn. Pärm av papp, överklädd med "fantasimarmor" i gråsvart med ljusröd och blå marmorering. Rygg och hörn av mörkbrunt fårskinn. 1856: Band halvt av tyg. Pärm av papp, överklädd med "Fransk antikmarmor" i brunt rött och svat.. Rygg och hörn av gul "vellum" Dekor i gultryck.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Litteratur
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering
1843 – 1857

1843-1857

Tillverkningsplats
Tillverkare
Weber, Johann Jakob (Författare)
Föremålsnummer
LXIII:K.B.06._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
Illustrirte Zeitung.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1955
Text
Wöchentliche Nachrichten über alle Ereignisse, Zustände und Persönlichkeiten der Gegenwart, über Tagesgeschichte, öffentliches und gesellschaftliches Leben (Band 7—18: Handel, Gewerbe und Landwirtschaft; Band 19—23: Handel, Gewerbe und Industrie), Wissenschaft und Kunst, Musik, Theater und Moden. Mit vielen in den Text gedruckten Abbildungen [i trä-snitt]. Unter Verantwortlichkeit der Verlagshandlung (Johann Jakob Weber). Band 1—29 (1843—1857). Nummer: 1—756. Supplement tili Nr. 61. Die Pariser Ausstellung 1844. Leipzig, Verlag der Expedition der Illustrirten Zeitung, J. J. Weber. Band 1 och 3: Leipzig, Druck von F. A. Brockhaus. Band 2, 4—29: Leipzig, Druck von B. G. Teubner. Hvarje band omkring 420 sid. Hvarje nummer 16 sid. Supplement: 28 sid. 29 vol. 4:0. 1843—1848. Band (halffranskt). Pärm af papp, öfver-klädd med »stenmarmor» i rödgrått, grönt och brunt. Rygg och höm af brunt kalf-skinn. Dekor i guldtryck. Ryggen uppdelad i sex fält genom breda, platta falska bind, å hvilka två liggande ovala fält, det ena i det andra. Andra och fjärde fältet titelfält med två linjer upptill och nedtill. De öfriga fälten med två linjeramar, den yttre bredast. Upptill å ryggen en bård af romber och fyrpass, nedtill en bård af fyrpass mellan våglinjer med tresidiga ornament i vågtopparna. Kapitälband i olika färger. Snitt marmorerad i blått, svart och något rödt mot gulgrå botten. Försättsblad af hvitt handgjordt papper med vattenstämpel: L. B. B. Ryggtitel i guldtryck: illustrirte zeitung samt xesp. årtals- och månadsbeteckning. 1849—1856. Band (halft skinn-). Pärm af papp, öfver-klädd med »fantasimarmor» i gråsvart med ljusröd (och blå) marmorering. Rygg och höm af mörkbrunt fårskinn. Dekor i guld och blindtryck. Ryggen uppdelad i tre fält genom tvärband i guld af romber och fyrpass mellan linjer och uddbårder. Andra fältet titelfält. Upptill å ryggen en smal guldbård af trekanter och cirklar, omgifven af linjer och uddbårder. Nedtill å ryggen en guldbård af fyrpass mellan våglinjer med tresidiga ornament i vågtopparna. Öfver bården en smal bård af trekanter och cirklar, nederst en uddbård. Brun kritsnitt i vol. 1849—1851, grön kritsnitt i vol. 1852—1856. Försättsblad af hvitt papper. Ryggtitel i guldtryck; illustrirte zeitung samt resp. månads- och årtalsbeteckning. 1857Band (halft tyg-). Pärm af papp, öfver-klädd med »fransk antikmarmor» i brunt, rödt och svart. Rygg och höm af gul »vel-lum». Dekor i guldtryck. Ryggen uppdelad i fem fält genom tvärband af en linje. Andra och fjärde fältet titelfält. Snitt marmorerad i blått och rödt, s. k. rullsnitt. Försättsblad af grönt »marmorellapapper». Ryggtitel i guldtryck på svart titelskinn (i andra fältet): illustrirte zeitung samt resp. årtals- och bandbeteckning. Nedtill å frampärmens insida: g. hedberg k. hofBOKBINDARE, STOCKHOLM.