Föremål

Handbok i ornamentik för tekniska skolor, mönsterritare, arkitekter, fabrikanter och konsthandtverkare samt sjelfstudium

Översättning och bearbetning av Victor Adler. [Illustrationer i fototypi.]. Autoriserad upplaga. [2], 614 s. 1 vol. 8:0. Band av brun chagrinpressad klot. Originalpärm

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1895
Tillverkningsplats
Tillverkare Meyer, Franz Sales (Tillverkare)
Föremålsnummer LXIII:I:I.b.10._HWY