Föremål

Utdrag av protokoll

Samhälls- och rättsvetenskap. Boutredningshandlingar. Wilhelm Henrik Kempe. Utdrag av protokollet, hållet hos Stockholms Rådstufvurätt 31 dec. 1883 och 26 jan. 1885 angående stämning å W. H. Kempes okända borgenärer. 4 +4 s. Fol.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Boutredningshandlingar, Utdrag av protokoll
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1883
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.a.a.08._HWY