Upphov: Lernestål, Erik, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåsbössa, Danmark(?), 1593.

1710 års inventarium p. 5, rum I: "81-391-1 Hagelbyssa med Årtal på pijpan 1593 och Forma till...." Rund, över kammaren åttkantig, slätborrad pipa av stål. Ståndsikte av stål knoppkorn av blånerat stål. Siktskåra över kammaren, framför siktet inslaget "1593". På kammarens ena sida inslagen stämpel med jakthorn(?) Fyra häften. HJullås med plant blånerat låsbleck av tysk typ, bakåt avsmalnande genom två fall. Hjulet täckt av välvd, toppig kapsel. Låg, rak krutskärm. Hane med lös underkäke. Brun helstock av trä, med smal kolv av tysk typ med kolvlåda av trä. Stödkula av stål. Två runda låsbrickor en av horn, en av graverat ben. Fyra pipstiftsbrickor av horn, utdragen timglasform. Rörka av horn, fäst med stålband. Varbygel av stål, trågformig, holsteinsk typ. Tillbehör : Laddstock av trä med doppsko av ben, gängad stålskoning. Svavelkis i blymantel. Märkt : 391 ovanför låsblecket, stanstyp 5376. Sigill med S. Rosenkrantz vapen framför varbygeln.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Hjullåsbössa
Kategori Bössor
Material
  • Trä
  • Horn
  • Stål
Storlek
  • Höjd 100 mm
  • kaliber 18.3 mm
  • Längd 1355 mm
Teknik Inläggning
Antal 1
Datering 1593
Tidigare ägare Wrangel, Carl Gustaf
Inskription Signatur/Påskrift: ROSENKRANTZ S
Föremålsnummer 6091_SKO