Föremål

Kontrakt, Kopior, Fakturor, Order, Räkningar, Rapporter

1887:6 C-R - Kontrakt: Järn Trävaru - Kopior av: Järn-, papp- och träfakturor Last- och valsningsorder - Försäljningsräkningar från A. Viktor Blomberg - Handlingar rörande Hjalmar Krook - Rapporter från: Alstermo (Fortsätter i volym 127)

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1887
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.126._HWY