Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från arkitekt Isak Gustaf Clason.

Tjugosex visitkort från arkitekten Isak Gustaf Clason. Första kortet är utan datum, adress (nedre högra hörnet) Kammakargatan 10. Andra kortet är utan datum. Tredje kortet daterat 1916. Fjärde kortet daterat 1916. Femte kortet daterat 1916. Sjätte kortet daterat 1916. Sjunde kortet daterat 1916. Åttonde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet är utan datum, telefonnummer (nedre vänstra hörnet) R. T. 1162. A.T. 562. Tionde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Elfte kortet daterat 1917, vikt i övre vänstra hörnet. Tolfte kortet daterat 1917, vikt i övre vänstra hörnet. Trettonde kortet daterat 1919. Fjortonde kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Femtonde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Sextonde kortet daterat 1925, vikt i högra sidan. Sjuttonde kortet daterat 1925, vikt i högra sidan. Artonde kortet daterat 1925, vikt i högra sidan. Nionde kortet daterat 1926, vikt i högra sidan. Står på kortet "Professor och Fru Is. Gust. Clason". Tjugonde kortet daterat 1926, vikt i högra sadan. Tjugoförsta kortet daterat 1926, vikt i högra sidan. Tjugoandra kortet daterat 1927, vikt i högra sidan. Tjugotredje kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Tjugofjärde kortet daterat 1930, vikt i högra sidan. Tjugofemte kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Tjugosjätte kortet daterat 1930, vikt i vänstra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1930

1916 - 1930

Tidigare ägare Clason, Isak Gustaf
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.177._HWY