Foto: Lernestål, Erik, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåsbössa av W O, Sachsen? cirka 1615.

Rund, över kammaren åttkantig tornpipa av stål. På kammaren stämplat W O (Stöckel nr 4798, Sachsen (?) ca. 1615), samt två segel (Stöckel nr 728, ursprungligen använt av Simon Marcuarte I, Augusburg ca. 1530). Ytterligare en stämpel finns på kammaren, otydlig. Ståndsikte av stål, stolpkorn av mässing. Siktskåra mellan svansskruvblad och sikte. Ursprungligen 4 piphäften, varav två saknas och två är söndriga. Hjullås. Låsbleck av tysk typ, bakåt avsmalnande genom två fall. Blånerat. Hög kullrig hjulkapsel av mässing, graverad. vertikal krutskärm. Tryckknapp och hanfjäderns studel av förgylld mässing. Hane med lös underkäke. Hel stock av valnöt. Tysk kolvtyp. Hela stocken med graverad dekor: akantusblad mot rutmönstrad botten. Även dekor av inlagt ben, bl. a. Kolvlådans lock helt av ben med graverad hjort. På anslaget benplatta med graverad hjortjakt, framstocken med djurfigur, varvade av ornament. Två låsskruvar med stora, runda benbrickor. Näsband av ben, rörka saknas. Sluten laddstocksränna. Trågformig varbygel, s. k. holsteinsk. Tillbehör: Laddstock med doppsko av ben. Krats. Märkt: 355 ovanför låsblecket, stanstyp 5376. Rest av rött, lacksigill på vingens insida, enligt R. Cederström tillhörigt S. Rosenkrantz. 1710 års inventarium p. 12, rum II: "21 - 355 - 1 Stoor Hacka med blanck pijpa W O förgylt puckla på låsen, utskuren och beensatt stock......".

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Hjullåsbössa
Kategori Bössor
Material Valnöt, Ben, Stål
Storlek Längd 1395 mm (Pipan)
Teknik gravyr
Antal 1
Datering 1615 (1615 cirka)
Tillverkningsplats Sachsen
Tidigare ägare Ägare: Wrangel, Carl Gustaf
Inskription Signatur/Påskrift: ROSENKRANTZ S
Föremålsnummer 5673_SKO