Föremål

Hjullåsbössa, Tyskland (Thueringen ?), 1600-talets början.

Slätborrad pipa av stål med åttsidig kammare, omgiven av ringar med rep och pärlstavsbårder. Raktangulärt, rak svansskruvblad med siktskåra som fortsätter fram på kammaren. Vid pipbasen stämpel: T och monogram (jfr Stöckel II nr 4581). På v. sida dessutom ett otydligt smedsmärke. Riktmedel: Siktskåra på svansskruvbladet. Ståndsikte av mässing, inlaxat och med volut framtill, skärmens v. ände avbruten. Inlaxat stolpkorn av mässing. Fästning: Tre häften. Pipan fäst med krysskruv underifrån (främre varbygelskruven) samt ett pipstift av stål. Hjullås av tysk typ med plant låsbleck, hjulet infällt i låsblecket och täckt av låg, plan kapsel. Fängpanna med hög, rak krutskärm, fängpannelock med rörlig arm, tvärt avskuret, delvis skålat grepp. Tryckknapp med välvt huvud. Hane med kantig baktill balusterformig kropp, ringformig hanhals, lös överkäke med låg skärm, långt, svagt böjt fingergrepp med upprullad ände, högt, fyrsidigt käkskruvhuvud. Hanfjäder med delvis fasade kanter, skålning i vinkeln, långt, balusterformigt fjäderlöv, balusterformig studel. Fästning: Två låsskruvar. Rak, smal avtryckare med liten kulformig ände. Helstock av ljust trä, kolv av tysk typ med bred vinge, framtill avslutad av snidad volut. Bakplåt av horn, stödkula av ben. Kolvlådelocket saknas. På anslaget, som låsskruvbrickor och pipstiftbrickor runda benplattor med blomdekor, plattorna omgivna av mindre benplattor av olika storlek i strålmönster, den främre h. pipstiftbrickan saknas. På vingens kant en benplatta med växtdekor. På kolvryggens bakände ett samt vid pipbasen urspr. tre rektangulära benplattor med ena änden rundad, växtdekor, den mellersta plattan saknas. På kolvens h. sida ovanför kolvlådan en oval benplatta. Topprörka och näsband av ben med växtdekor. Varbygel av stål med tre fingerlägen baktill, främre delen rundad på undersidan med två tvärgående linjer i vardera änden.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Hjullåsbössa
Kategori
Bössor
Material
 • Trä
 • Stål
 • Mässing
 • Horn
 • Ben
Storlek
 • Höjd 151 mm
 • Vikt 4760 g
 • kaliber 19 mm
 • Längd 1019 mm (pipa)
 • Längd 1388 mm
Teknik
 • gravering
 • Inläggning
Antal
1
Datering
1600

1600-1625 cirka

Tidigare ägare
Inskription
 • Dekor: monogram
 • Signatur/Påskrift: T H Q, ligatur (Stöckelnr 4581-4582, 1921:356)
 • Signatur/Påskrift: T H Q, ligatur (Stöckelnr 4581-4582, 1921:356)
Föremålsnummer
13067_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 1377
Litteratur
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: GIVA: 6 (Drejholt, Nils)
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 371
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: GIVA: 6 (Drejholt, Nils)
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: GIVA: 6 (Drejholt, Nils)
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
1 st Slät Hagel Bössa utan laddstock med hjullås och inlagd stock. Rubrik: Diverse äldre Gevär Tid. inv. nr.: 346 Sida: 23 Nr. i föreg. inv.: 346
Typ
Äldre inventarium
Titel
Diverse äldre Gevär
Datum
1850
Text
1 Slät HagelBössa, utan do (laddstock) med hjullås och inlagd stock, som är bräckt, skurlådelock och svantzskruf fattas Rubrik: Carbiner, Fusiler, Hakar, HagelBössor, Mousquetter och Studsare Tid. inv. nr.: 346 Sida: 19 Nr. i föreg. inv.: 346
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 hjullåsbössa med brun stock, inlagd med ben, graveradt, pipan rund med åttkantig kammare och sigte af messing, skadadt, loppet slätt, laddstocken samt samt en del af inläggningen borta. Tid. inv. nr.: 1377 Nr. i föreg. inv.: 346
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
En Slät HagelBössa med HjulLås och inlagd Ståck Rubrik: Följande Persedlar befinnas uti Kongl.LifRustKammaren vid Inventeringen År 1803, hvilka icke kunde hänvisas till 1748 Års Inventarium och således förmodas vara inlämnade efter sidstnämnde År Tid. inv. nr.: 346 Sida: 449 Nr. i föreg. inv.: 346
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 St: slät hagelbössa med hjullås och inlagd stock. Tid. inv. nr.: 346 Sida: 48
Typ
Äldre inventarium
Titel
Diverse äldre Gevär
Datum
1855
Text
1 Slät Hagelbössa, utan laddstock med hjullås, stocken bräckt och med utfallen inläggning. Rubrik: Bardisaner, Gevär, Pistoler, Sablar, Svärd, Värjor och Putschaner Tid. inv. nr.: 346 Sida: 21 Nr. i föreg. inv.: 346