Föremål

Kavaljersvärja (defekt), sammansatt av ej ursprungligen samhörande delar, förmodligen i Tyskland tiden c. 1830-1850.

Fäste av stål med avbruten (förkommen) handbygel. Knapp smal, med vidgat mittparti, mångfasetterad i vertikalled. Bakre parerstång med genombruten rankornering, rak, kort och med utåt-nedåtböjd knoppformig ytterände. Fingerbyglar nästan halvcirkelformiga, ornerade med vågränder. Kryss genombrutet. Parerplåtar njurformigt symmetriska, något skålade och i sin helhet med genombruten ornering av gallermönster; i mitten en oval medaljong inom en bård omgiven av bladranka, gallermönstrat i övrigt med ett blomornament i varje ruta. Kavellindning (söndrig) av slät lan av förgylld mässing omväxlande med såväl spunnen som tvinnad tråd av samma material. Klinga rak, tvåeggad, sexsidigt slipad. Baspartiet till en längd av c. 170 mm med etsad ornering av olika rankornament.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Värja
Kategori
Värjor
Material
 • Stål
 • Mässingstråd
Storlek
 • Längd 1019 mm
 • Bredd 81 mm
 • Längd 853 mm (klinga)
 • Bredd 24 mm (klinga)
 • Vikt 420 g
Teknik
 • Etsning
 • Förgyllning
Antal
1
Datering
1830

1830-1850 cirka

Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Föremålsnummer
11356_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 5431
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 33
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 33
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 33
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 33