Foto: Jens Mohr, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kaffekvarn

KAFFEKVARN Av järn, gjuten, delvis röd- och delvis blåmålad samt med dekor i guld och färger på målningen; prismedaljer från utställningen 1876 i Philadelphia. Stommen med stående äggformigt kvarnhus i två på varandra fällbara hälfter, den övre med en rund tratt (s. k. skruv), varöver ett lock med kupig mitt och svängbart på en tapp vid vänstra sidan, vid den högra en rakt uppstående nabb som fingerfäste; kvarnhuset vilande på en fyrsidig sockel med utåtfallande sidor i rött, översida i blått samt fäst medelst tre skruvar vid en platta av ek. Kvarnhuset med en genom detta gående axel, på denna inuti huset två runda skivor med räfflade insidor, vända mot varandra, den ena (vänstra) fäst på och roterande med axeln, den andra (högra) fastsittande, med axeln fritt löpande i densamma; på den fasta skivans utsida en utstående behållare, avpassad för en från skruven (tratten) utgående trumma, vari kaffet utfaller efter förmalning. På vardera av axelns ändar ett balanshjul, genombrutet med utsparade, varandra skärande ovalstaviga bågar, bildande spetsovala öglor, inom hel ytterring med insänkta sidor i blått; från högra hjulets ytterkant utgående en kort arm, på vars ytterände ett rakt utstående handtag av svartlackerat trä, svarvat och päronformigt samt rörligt på en i armen fastgängad ten. I sockeln en skjutlåda med porslinsknopp Höjd: 31,5 cm.; bredd: 18,5 cm. Hjul, diameter: 22,4 cm. Amerikansk tillverkning från 1900-talets början; Enterprise Mfg. Co.; Philadelpia, U.S.A.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Kaffekvarn
Kategori
  • Köksredskap
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Järn
Storlek
  • Bredd 18.5 cm
  • Diameter 22.4 cm (hjul)
  • Höjd 31.5 cm
Teknik Gjutet
Datering 1900 – 1920

1900-talets början

Tillverkningsplats
Föremålsnummer III:I:C.n.04._HWY