Föremål

Samhälls- & rättsvetenskap

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Samhälls- & rättsvetenskap - Testamenten
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1920
Tillverkningsplats
Föremålsnummer LXIV:I:O.a.i.17._HWY