Föremål

Hyreskontrakt. Bostadslägenheter.

Hyreskontrakt. Bostadslägenheter. Hyresgäst (om inget annat står): Johanna Kempe, f. Wallis. Hyresvärd: Erika Lindin, f. Lindquist. Nr 4 Wiksgatan. 4 rum m.m. Stockholm 1.10.1906. 1.10.1906-1.10.1907 (1.10.1909).

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Bostadslägenheter, Hyreskontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.b.a.08._HWY