Föremål

Prästen, kvinnan och bikten

Af författaren auktoriserad svensk upplaga. Öfversättning från engelskan från ett exemplar af det 135:te tusendet. Andra upplagan. Omslag, [4], 233 s. 1 vol. 8:0. Band av rödbrun pressad klot

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Religiös litteratur
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1899
Tillverkningsplats
Tillverkare Chiniqui, Charles (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:C.c.20._HWY