Föremål

Klänning

Buren av Wilhelmina von Hallwyl på det av E. Boutibonne i Interlaken, Schweiz. sommaren 1865 målade porträttet (XXXI:C.a.2) KLÄNNING Liv och kjol. Av ljusröd (skär) sidenmoiré (moiré antique) med garnering av vita knypplade spetsar på maskinvävd tyll (application de bruxelles) samt vit silkestyll. Hand- och maskinsydd. Liv: Lågt, bestående av ett starkt sneddat framstycke med mittsöm och bröstsömmar samt nedtill med mycket lång snibb. Knäppning i ryggen med hakar och hyskor av vit metall. Halsurringning djup, rund, liksom livets nedre kant snoddad. Garnering av en rundad krage, s. k. bert, av vit tyll. Ärmar av vit tyll, puffärmar, korta, pösiga. Foder av vitt glansigt bomullstyg; sömmarna maskinsydda och kanterna kastade; i sömmarna stöd av valfiskben Kjol: Bestående av åtta raka våder, sömmarna maskinsydda, kastade. Bred skoning av vitt glest styvt bomullstyg, s. k. gastyg. Baktill sprund. Garnering på kjolens nedre del av i sex girlander draperad spets. Sömmarna sydda med ljusrött (skärt) och vitt silke samt vit linnetråd. Mått: Liv, längd: omkring 33 cm.; halsvidd: omkring 95 cm.; midjevidd: omkring 61 cm. Ärmar, längd: omkring 12 cm. Kjol, längd fram: omkring 1,1 m.; bak: omkring 1,55 m.; vidd: omkring 4,3 m. Linning, längd: omkring 70 cm. Spets på livet, längd. omkring 4,47 m.; bredd: omkring 9 cm. Spets på kjolen, längd: omkring 5,59 m.; bredd: omkring 48 cm. Rosettband, bredd: omkring 17 cm. Gåva till Wilhelmina Kempe till hennes utstyrsel år 1865 från hennes föräldrar. Klädningen förfärdigad efter beställning av Johanna Kempe vintern 1865 hos klädsömmerskan mamsell Asp. Sidentyget inköpt hos sidenkramhandlarfirman W. Ullberg & Komp. Spetsen inköpt hos en spetshandlare i Frankfurt a/M eller München.

Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Klänning
Kategori
 • Klänningar
 • 22. XXII Wilhelmina von Hallwyls kläder
Material
 • Sidenmoaré
 • Spets
 • Tyll
Storlek
 • Längd 113 cm (Kjol)
 • Längd 149 cm (Kjol)
 • Omkrets 425 cm (Kjol)
 • Omkrets 59 cm (Liv)
 • Omkrets 91 cm (Liv)
Teknik
 • Handsytt
 • maskinsytt
Datering
1865
Tillverkare
Asp (Tillverkare)
Tidigare ägare
Föremålsnummer
XXII:I:A.03._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
KLÄDNING.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1936
Text
Lif och kjol. Af ljusröd (skär) sidenmoiré (moiré antique) med garnering af hvita knypplade spetsar på maskinväfd tyll (application de Bruxelles) samt hvit silkestyll. Hand- och maskinsydd. Lif: Lågt, bestående af ett starkt sneddadt framstycke med midtsöm och bröstsömmar samt nedtill med mycket lång snibb, två smala sidstycken och två ryggstycken; axelsömmar korta, raka. Knäppning i ryggen med hakar och hyskor af hvit metall. Halsurringning.djup, rund, liksom lifvets nedre kant snoddad. Garnering af en rundad krage, s. k. bert, af hvit tyll, vertikalt rynkad med lika mellanrum och med rynkraderna täckta af rouleauer af klädningens siden. Å bertens öfre kant ett rysch af hvit tyll, å den nedre en rynkad hvit spets med mönster af omväxlande stora och små bladrankor, omslutande kvistar med blommor och blad, därunder en vågranka af volut-bågar, hvarannan med en rundad blomma med genombruten hjulliknande midt,: från blonv-mans nedre kant i midten ett stort treflikigt blad samt från hvardera sidan en nejlikliknande blomma, å hvarannan volutbåge en mångbladig blomma, däremellan spridda små ringar; nedre kanten följande mönstrets konturVlden öfre rak, med en smal knypplad bård i hålmönster, denna omviken på rätsidan och bildande ett rysch. Spetsen påsydd med förstygnssöm. Ärmar af hvit tyll, puffärmar, korta,;pösiga, med.rouleauer som på berten samt fast-sydda vid de snoddade ärmhålen med förstygns- och kastsöm, omkring nedre kanten en si-denrouleau samt kantrysch af veckad tyll. Foder af hvitt glansigt bomullstyg; sömmarna maskinsydda och kanterna kastade; i sömmarna stöd af hvalfiskben. Kjol: Bestående af åtta raka våder, sömmarna maskinsydda, kastade. Bred skoning af hvitt glest styft bomullstyg, s. k. gastyg, påsydd med fåUsöm. Kjolens öfre kant kastad, omviken och veckad. Sprund baktill, med fållade kanter. Linning af siden med foder af hvitt linneband och påsydd med kastsöm samt knäppt med hakar och hyskor af hvit metall. Garnering å kjolens nedre del af i sex girlander draperad spets. Mönstret bestående af gir-landbågar, hvarannan med volutformiga blom- och bladomament, omslutande en stor rund genombruten blomma inom kvadratisk ram med fasade hörn, från hvars nedre sida en nedåtvänd mångflikad bladrosett, hvarannan båge med en liten bukett af blommor, blad och klängen; ofvanför bågarna omväxlande buketter, den ena med en stor liljeliknande midtblomma, den andra med små klocklikpande blommor, mellan dessa omväxlande stora rosliknande blommor och ett sjuflikigt bladj^möngtret mot botten af spridda små ringar. Spetsens nedre kant följande mönstrets kontur, den öfre rak, med en bred knypplad bård i stjärn- och tvåradigt hålmönster samt, påsydd med kastsöm. Å hvarje af girlandbågar-nas fästen en rosett af siden med fållade kanter och fransade ändar. Sömmarna sydda med ljusrödt (skärt) och, kvi^tt &ilke samt hvit linnetråd. Lif, längd: omkring 33 cm.; halsvidd: omkring 95 cm.; midjevidd: omkring 61 cm. Ärmar, längd: omkring 12 cm. Kjol, längd fram: omkring 1.1 m., bak: omkring 1.55 m.; vidd: omkring 4.3 m. Linning, längd: omkring 70 cm. Spets å lifvet, längd: omkring 4.47 m.; bredd: omkring 9 cm. Spets å kjolen, längd: omkring 5.59 m.; bredd: omkring 48 cm. Rosettband, bredd: omkring 17 cm. Anm. Fyra af garnityrets rosetter med endast en ögla och ett band. Kjolens bakvåd brun-fläckig, nedre kanten solkig och lagad; skoningen fläckig och lagad. Å lifvets insida ett stycke af spetsen, omkring 1.79 m., hopviket och fastsydt. Gåfva till Wilhelmina Kempe till hennes utstyrsel år 1865 från hennes föräldrar, Wilhelm Heinrich (Henrik) Kempe, f. 21 December 1807 i Stral-sund, d. 8 Maj 1883 1 Stockholm, och Johanna Kempe, f. Wallis 13 September 1818, d. 15 April 1909, gifta 18 December 1843. Klädningen förfärdigad efter beställning af Johanna Kempe, f. Wallis, vintern 1865 hos klädsömmerskan mamsell Asp, Västerlånggatan, Stockholm. Sidentyget inköpt hos sidenkramhandlarfirman W. Ullberg & Komp. (innehafvare J. A. Boltenhagen och F. G. Lindström), Stadssmedjegatan 6, Stockholm. Spetsen inköpt hos en spetshandlare i Frankfurt a/M eller Miinchen. Buren af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, å det af E. Boutibonne i Interlaken, Schweiz, sommaren 1865 målade porträttet (Gr. XXXI: C.a.2) samt vid en del andra tillfällen.