Föremål

Hyreskontrakt. Bostadslägenheter.

Hyreskontrakt. Bostadslägenheter. Hyresgäst (om inget annat står): Johanna Kempe, f. Wallis. Hyresvärd: Johanna Kempes sterbhus. Hyresgäst: Fröken Sophie Uggla. Nr 2 Hamngatan. 11 rum m.m. Stockholm 30 Juli 1909. 1.10.1909-1.10.1909! (1.10.1911.) Bilagor: 3 brev, maskinskrivna från Lifförsäkrings-Aktiebolaget Victoria. 1909.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Bostadslägenheter, Hyreskontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.b.a.06._HWY