Föremål

Ben

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ben
Kategori
  • Arkeologisk samling
  • Osteologisk samling
Material
Ben obränt
Storlek
Vikt 7 g
Datering
12000 f.Kr. – 1700 f.Kr.
Tidsperiod
Stenålder
Föremålsnummer
339572_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 76
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1997
Fyndplats
Arkeologisk kontext