Föremål

General Horns reglemente (manuskript)

Kuvertband av marmorerat papper

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Föremålsnummer 110192_SKOBOK