Föremål

... Gazophylacium medico-physicum, oder Schatz-Kamer, medicinisch- und natürlicher Dinge ... leipzig, in Verlegung Fr. Lanckischens sel. Erben

Pärm av marmorerat papper, rygg och hörn av sprängd kalv, rygg med guldtryckt dekor. Pärmfyllnad av papp. Röd-brunstänkt snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1724, 1700 (1724; 1700 (bandets tillverkning); 1724 (tryckår))
Tillverkningsplats Leipzig
Tillverkare Friedrich Lankischs arvingar (Förläggare), Woyt, Johann Jacob (Författare)
Föremålsnummer 109285_SKOBOK