Föremål

Hyreskontrakt. Bostadslägenheter.

Hyreskontrakt. Bostadslägenheter. Hyresgäst (om inget annat står): Johanna Kempe, f. Wallis. Hyresvärd: A.B. vond er Burg. Nr 26 Nybrohamnen. 2 rum m.m. Stockholm 13 Juni 1895. 1.10.1895-1.10.1896 (1.4.1901.) Bilaga: Hektograferat brev från P. S. Bocander med uppsägning av kontraktet. 26 januari 1901.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Bostadslägenheter, Hyreskontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.b.a.07._HWY