Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåspistol, Frankrike ca 1600

Rund, slätborrad pipa av stål med svarvad ring vid mynningen samt vid kammarens framände. Vid pipbasen en profilerad, hög ring. Kammarens ovansida kantig med smala kantlister, fältens ändar rundade. Rektangulärt svansskruvblad till kolvkulan, l: 165 mm. Stämpel: Vid pipbasen på ovansidan en sköldformig stämpel med spegelmonogram G C över stjärna (LRK vägl.1921:241). Riktmedel: Vid pipbasen en filad siktskåra. Fästning: Tre häften. Pipan fäst med två ej ursprungliga pipstift av trä. Hjullås av fransk typ med plant låsbleck med fasade kanter, nedsvängt vid hjulet, välvd bakände med konkavt urtag på spetsen. Utvändigt hjulfäst med studel kl. 9, hjärtformig platta, rundat, droppformigt löv med liten ändkula. Fängpanna med svängd gavel och låg krutskärm, streckdekor. Fängpannelock med rörlig arm, slätt, tvärt avskuret fingergrepp. Tryckknapp saknas. Hane med balusterformig kropp. Fyrsidig hals med svängd framkant, lös underkäke, tvärt avskurna käkar, käkskruv med fyrsidigt huvud. Hanfjäder med fasningar på mitten, streckdekor på ändarna, timglasformig studel, välvt fjäderlöv med nit. Hjulaxeln lagrad i sidblecket. Fästning: En, urspr. två låsskruvar. Svagt böjd avtryckare till h. om underbeslaget. Helstock av trä, böjd kolv med fiskstjärtsliknande, kluven kolvände. Nästan yttäckande dekor av tunna mässingstrådar i lister och bladslingor, infällda pärlemorplattor med grov, graverad dekor i form av fåglar(?) och blad. Vid slagfjäderns fäststift urspr. två benplattor med bladdekor, den v. bortfallen. Beslag: Pipstiftbrickor av ben med streck-och rutdekor, två återstår på v. sida. Svängt sidbleck med lagerhål för hjulaxeln. På kolvens undersida beslag med pilspetsformig framände, rektangulärt hål för slagfjäderns ände. Bandformig varbygel fäst med skruv i framänden, bakänden inskruvad i beslaget. Tillbehör: Laddstock av trä, l: 502 mm, (ej ursprunglig).

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Hjullåspistol
Kategori
Pistoler
Material
 • Stål
 • Trä
 • Mässingstråd
 • Pärlemor
Storlek
 • Längd 768 mm
 • Längd 579 mm (pipa)
 • Höjd 115 mm
 • kaliber 10 mm
 • Vikt 1290 g
Teknik
 • Svarvning
 • Inläggning
 • gravering
Antal
1
Datering
 • 1600
 • 1590-01-01 – 1610-01-01

1600 cirka

Tidigare ägare
Inskription
 • Dekor: fåglar
 • Dekor: stjärna
 • Signatur/Påskrift: G C spegelmonogram, stjärna i sköld (1921:241)
 • Signatur/Påskrift: G C spegelmonogram, stjärna i sköld (1921:241)
Föremålsnummer
11126_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 1595
Litteratur
 • Vasarna och eldvapnen, Lenk, 1948 (Lenk, Torsten)
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: GIIA: 110 (Drejholt, Nils)
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, avb. på sida: 241; katalog: 329
 • Den äldre Livrustkammaren 1654, Cederström, Rudolf, & Malmborg, Gösta
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: GIIA: 110 (Drejholt, Nils)
Relaterat föremål
I par med: 4224_LRK (Par med nr 4224.)
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
Hans Kongl.Majsts Högst Salig Konung Gustaf Adolphs
Datum
1821
Text
Ellofva stycken eller Fem och ett halft par oparade gamla och söndriga Pistoler med Hjul Lås, dels inlagde med Ben, och dels med Perlemo, hvilka nu aldeles obruklige äro -dock synes som någon däraf kunde paras 1803 och 1850 13 st, 1821 11 + 2 Rubrik: Pistoler och Puffertar Tid. inv. nr.: 434 Sida: 285 Nr. i föreg. inv.: 434
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Gustav II Adolfs
Datum
1850
Text
13 st Do (Gamla) och söndrige Pistoler med do (hjullås), dels med ben dels med perlemo inlagde, inläggningen bristfällig; 3 med laddstockar (obrukbare). Rubrik: Pistoler och Puffertar Tid. inv. nr.: 434 Sida: 21 Nr. i föreg. inv.: 434
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 hjullåspistol med brun stock, inlagd med perlemor, messing och ben, knappen tulpanformad, pipan rund med åttkantig, refflad kammare och svarfvad mynning, bygeln af jern, spången afbruten, stocken söndrig och en del af piprännan jemte rörkorna samt åtskilliga skrufvar borta, laddstocken afbruten och en stor del af inläggningen bortfallen. Tid. inv. nr.: 1595 Nr. i föreg. inv.: 434
Typ
Äldre inventarium
Titel
Hans Kongl. Maijstt Högst Sahl. Konung Gustaf Adolphs
Datum
1748
Text
Sexton st, eller åtta par oparade gamla och söndrige Pistoler med Hiul-Lås, dels inlagde med Ben och dels med Perlemou, hwilcka nu aldeles obrukelige äro, dock synas som några där af kunde paras och kåsat 1 rd stycket - 16:- i marg. Se prot. No 434, äfwen Pag. 412 No 16. Rubrik: Pistoler och Pofferar Tid. inv. nr.: 10 Sida: 411 Nr. i föreg. inv.: 42
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Gustav II Adolfs
Datum
1855
Text
13 st söndrige pistoler med hjullås, inlagde med ben eller perlemo, med en laddstock, mycket söndrige. Rubrik: Pistoler och Puffertar Tid. inv. nr.: 434 Sida: 24 Nr. i föreg. inv.: 434
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
13 st gamla och söndrige pistoler med hjullås, dels med ben, dels med perlemo inlagde (obrukbare) , 3 st af dem har laddstockar Tid. inv. nr.: 434 Sida: 25 Nr. i föreg. inv.: 434
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
13 st omaka hjul Lås pistoler hvaraf en befinnes med flintlås (5 st felas). Tid. inv. nr.: 434 Sida: 59 Nr. i föreg. inv.: 10 Anmärkning: 10-16, sid. 411-412