Föremål

Sv.Landsstormsföreningars Centralförbund silvermedalj

Åtsida, övre halvan: tillbakaseende högervänt lejon med ena framtassen på ett klot med tre kronor, därnedanför text: "SVERIGES.LAND- // -STORMSFÖRENIN- // -GARS CENTRAL- // -FÖRBUND", signatur vid nederkanten: "KULLE.GR." Frånsida: klot med kors, omgivet av ekkvistar, relieftext: "MED // TACKSAMHET // TILL", graverad text: "F.D.LANDSKAMRERARE // J.G.LÖWGREN", vid nederkanten stämplar: S&CO, S:t Erik, tre kronor, S, M8 (Sporrong &Co, Stockholm 1938).

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Förtjänstmedalj
Kategori Medaljer
Material Silver
Storlek Diameter 36 mm, Vikt 18 g
Antal 1
Datering 1938
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Erixon, Sigurd (Förmedlare), Kulle, Sven (Tillverkare), Sporrong & Co (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Löwgren, John, Ägare: Samfundet för svensk folklivsforskning
Inskription Dekor: tillbakaseende hvänt lejon, Dekor: klot m 3 kronor, Dekor: klot m kors omgiv av ekkvistar
Föremålsnummer 817_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 56:133