Föremål

Adventus Domini Salus Mundi...Wrangelischer Christ- und Geburts-Tags-Wunsch: bey desz...Reichs-Feldherrens, Caorol Gustaff Wrangels...Sieben und Funffzig Jährigen Eintritt Ihres Alters...M. Michaele Ludovici dediciret vnd offeriret in Stockholm

utan band

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1669 (1669?)
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Meurer, Ignatius (Tryckare), Ludovici, Michael (Författare)
Avbildad Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 111090_SKOBOK