Föremål

Namnförteckningar över 59 namn och adresser.

Förteckning över 59 namn med adresser skrivna af J.K.f. W. 4 s.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Namnförteckning
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.L.e.01._HWY